Angielski Dla Każdego - kursy języka angielskiego
Kursy angielskiego
Kursy angielskiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
Angielski dla uczniów klas 4-6 i gimnazjalistów
Kursy dla najmłodszcyhAngielski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjówKursy certyfikatowe dla licealistów i studentówAngielski

Metody nauczania

Profesjonalne kursy konwersacyjne angielskiego i niemieckiego, prowadzone są wyłącznie przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli z pełnym przygotowaniem. Zajęcia prowadzimy po hasłem ?maksimum języka obcego?, a więc używanie j. polskiego jest ograniczone do minimum tak, aby słuchacz miał jak największy kontakt i od samego początku używał poznanych zwrotów. To, co odróżnia nasz kurs od innych to fakt, że jesteście Państwo poinformowani o maksymalnej ilości osób w grupie

Najważniejszym celem naszych kursów jest umiejętność konwersacji w języku obcym, swobodne wypowiadanie się, rozumienie ze tekstu słyszanego i czytanego. Nie zaniedbujemy jednak tak ważnych zagadnień jak gramatyka czy redagowanie tekstu, szczególnie teraz, gdy do wielu szkół gimnazjalnych są organizowane testy językowe, przygotowujące do egzaminu  gimnazjalnego. Zależy nam szczególnie, aby nasi kursanci odnosili sukcesy w szkołach, do których uczęszczają.

Lekcje języka obcego odbywają się dwa razy w tygodniu po 45lub60 (grupy zaawansowane) min, kurs roczny rozpoczyna się we wrześniu i obejmuje 70 spotkań. Wszystkie dni wolne od zajęć dydaktycznych, ogłoszone przez Kuratorium Oświaty, są dniami wolnymi również od naszych zajęć.

W trakcie roku szkolnego przeprowadzane są cykliczne testy sprawdzające, na zajęciach wykorzystuje się nowoczesne materiały dydaktyczne, odsłuchuje oryginalne wypowiedzi obcokrajowców, ogląda i opracowuje programy TV.

W związku ze zmianami w szkolnictwie, łączenie 6-latków i 7-latków w klasie pierwszej, zmodyfikowaliśmy również program nauczania dla tej grupy dzieci. Zarówno podręcznik jak i materiały dodatkowe dostosowane są do tempa wprowadzania liter, opanowania umiejętności czytania. Stopniowo przeprowadzamy dzieci z trybu przedszkolnej zabawy do samodzielnych prób wypowiadania się w języku obcym.